Детска вокална група

Преподавател:  Ставри Ангелов

Занятията се провеждат в   от  до  часа.