Руски език – Т. Камова

Преподавател; Татяна Камова

Занятията се провеждат в неделя от 18 до 19 часа.