Български език и литература – Маргарита Василева

Групи за 6 и 7 клас  с ръководител Маргарита Василева.

График:

Събота от 10 до 13 ч. – занимания за 7 клас

Събота от 13,30 до 16,30 ч. – занимания за 6 клас

 започват от 19.9.2020 г.